Terms of use

              Palvelun kuvaus

​Palvelun kautta on mahdollista hakea ja näyttää käyttäjän itsensä julkiseksi määrittelemät kurssitukset sekä -kortit
ja kurssien selitteet sekä sisällöt ulkopuoliselle taholle näkyviin sekä arvioitavaksi. Palvelu on käytettävissä
osoitteesta: www.safetypass.eu.

Osaamisrekisteriä voidaan selata ONLINE-hakuna selaimella tai sitten palvelu voidaan kytkeä järjestelmä-integraatiolla
suoraan esim. rakennusteollisuuden prosessiin automaattisia tarkistuksia varten. Kaikki haut lokitetaan ja näytetään
sille taholle, josta kyselyä on tehty.

Palveluun tuodaan ylläpidon toimesta eri toimijoita sekä sellaisia kursseja, joilla on julkinen/yleinen status. Kukin
organisaatio pystyy myös itse rekisteröitymään palveluun ja kirjaamaan oma kurssitarjonta loppukäyttäjien ja/tai
kouluttajien käyttöön.

Jokainen Haku tuottaa listan henkilöllä voimassa olevista koulutuksista sekä kyseisen koulutuksen yksityiskohdat
linkkeinä palveluntuottajan verkkosivustoon. Jokaista kurssia seurataan kurssikohtaisen voimassaolon kautta, jonka
julkisuudesta päättää henkilö itse.

Kun voimassaolevia kurssituksia ei ole järjestelmä ilmoittaa ja ei näytä siltä osin mitään.

Jokainen organisaatio on itse loppukädessä vastuussa koulutussisällön oikeellisuudesta. Kun koulutus lisätään
järjestelmään ylläpidon toimesta lähetetään organisaatiolle ilmoitus lisätystä kurssistä sekä pyyntö tarkistaa
kurssin määreet.

Hakukoneella voi hakea henkilön kurssituksia ja kurssin tietoja, joita ovat:

Henkilön nimi
* Voimassa olevat kurssit
* Linkki kurssisisältöön palvelun tuottajalla
* Linkki kurssin kotisivuun.

​Hakukoneen käyttö

Safetypass.EU -hakukonetta voi käyttää ilman rekisteröitymistä menemällä osoitteeseen www.Safetypass.EU.
Suorittamalla Safetypass.EU -hakukoneen haun hyväksyt nämä käyttöehdot.

Käyttäjät suostuvat siihen, että hakukone voi sisältää heistä tietoja, jotka ovat yli 2 vuotta vanhoja, mikäli
käyttäjällä on muita voimassa olevia kursseja / pätevyyksiä. Käyttäjä suostuu omien tietojen osalta tietojen
säilytykseen määrittelemättömäksi ajaksi.

Käyttäjällä on oikeus sekä mahdollisuus milloin tahansa pyytää selostetta niistä tiedoista mitä palvelussa hänesta on.
Tämä tapahtuu kirjautumalla palveluun ja oma tiedot kohdasta tulostaa kyseisen käyttöraportin itselle. Vastaavasti
käyttäjällä on oikeus/mahdollisuus tulla unohdetuksi vastaavalla sivulla valitsemalla "unohda minut". Tällaisessa
tilanteessa käyttäjä poistuu palvelusta, eikä hänen tietojaan sen jälkeen ole käytettävissä virallisella koulutuksen-
järjestäjällä, -kouluttajalla tai palvelussa sinällään.

Safetypass.EU -hakukonetta saa käyttää ainoastaan näiden käyttöehtojen ja näissä käyttöehdoissa viitattujen
mahdollisten muiden ehtojen ja/tai ohjeiden mukaisesti.

YHTEENLIITTYMÄ GROUP varaa itselleen oikeuden poistaa, muuttaa tai oikaista Safetypass.EU -hakukoneessa olevia
tietoja, kuvia, linkkejä tai muita materiaaleja, jos ne osoittautuvat virheellisiksi, jos kolmas osapuoli esittää
niitä koskevia vaatimuksia tai muussa perustellussa tapauksessa. Tiedot poistetaan myös jos tietojen ylläpitämiseksi
vaadittujen maksujen maksaminen on laiminlyöty.

YHTEENLIITTYMÄ GROUP:llä on oikeus evätä käyttöoikeus, jos näitä käyttöehtoja ja/tai näissä käyttöehdoissa
viitattuja muita ehtoja tai ohjeita on rikottu.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja
siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla
vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen
kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita
käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen
tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat
selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja
tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Oikeudet Safetypass.EU -hakukoneeseen

Safetypass.EU -hakukoneen visuaalinen ilme ja palvelussa julkaistava aineisto ovat YHTEENLIITTYMÄ GROUP:n tai
sen yhteistyökumppanien tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa
omaisuutta.

Safetypass.EU -hakukoneen aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tietoja
päätelaitteelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja omaan henkilökohtaiseen tarkoitukseen.
Safetypass.EU -hakukoneen sekä sen tarjoamien tietojen, kuvien tai muun materiaalin käyttäminen osana omaa palvelua
tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman YHTEENLIITTYMÄ GROUP:n antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

Safetypass.EU -hakukoneen ylläpito

YHTEENLIITTYMÄ GROUP ei takaa sitä, että palvelu olisi teknisesti virheetön tai, että se olisi jatkuvasti saatavilla.
Hakukoneen ylläpidosta vastaa YHTEENLIITTYMÄ GROUP. Mahdolliset vikailmoitukset voi ilmoittaa osoitteeseen
support@redicom.fi.

Käyttöehtojen ja palvelun muuttaminen

YHTEENLIITTYMÄ GROUP:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista tiedotetaan YHTEENLIITTYMÄ
GROUP:n kotisivuilla tai hakukoneen kautta. YHTEENLIITTYMÄ GROUP:llä on myös oikeus muuttaa hakukonetta ja sen
sisältöä ja ominaisuuksia halutessaan ja/tai lopettaa hakukoneen ylläpito ja tarjoaminen ilman erillistä ilmoitusta
tai muita toimenpiteitä.

Vastuut ja velvollisuudet

YHTEENLIITTYMÄ GROUP ei julkaistessaan hakutuloksia sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai
muusta vahingosta, mitä palvelun käytöstä, hakutuloksen mukaista tuotetta käytettäessä, tai koulutuksen haltijan
työsuoritteesta välittömästi tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Mikäli Safetypass.EU -hakukoneen käyttäjä rikkoo näitä sopimus- ja käyttöoikeusehtoja tai tekijänoikeuslainsäädäntöä,
on tilaaja velvollinen korvaamaan YHTEENLIITTYMÄ GROUP:lle tästä aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.

Omistusoikeus ja tekijänoikeus

Omistus- ja tekijänoikeus eri koulutusten nimiin, sisältöihin, logoihin ja/tai sertifikaatteihin ja niihin liittyviin
muihin palveluihin on kullakin rekisteröinnin suorittaneella organisaatiolla. Safetypass.EU ei vastaa tai ole vastuussa
näiden kurssien koulutustapahtumista, koulutus sisällöistä tai tekijänoikeuksista.

Henkilöasiakkaan oikeudet rajoittuvat vain henkilön omiin tietoihin ja niiden ylläpitämiseen Safetypass.EU
-verkkopalvelussa. Aineiston ulkopuolinen kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain sallimassa laajuudessa. Ylläpito
saa pitää näitä tietoja online-palvelussa sekä varmuuskopioissa. Hakutulosten jälleenmyynti ja kaikki kaupallinen
hyväksikäyttö on kielletty. Safetypass.EU palvelujen, tuotteiden ja tietokantojen aineiston käyttö uusien tietokantojen
tai muiden julkaisujen tuottamiseen tai muuhun kaupalliseen hyödyntämiseen tai aineiston luovuttaminen vastaavassa
tarkoituksessa kolmannelle on kielletty.

Sopimuksen siirto

Safetypass.EU -hakukonetta koskeva sopimus henkilön, organisaation tai kouluttajan kanssa kanssa ei ole siirrettävissä
kolmannelle osapuolelle ilman YHTEENLIITTYMÄ GROUP:n kirjallista suostumusta.

Riitaisuuksien ratkaisu

Safetypass.EU -hakukoneen asiakkaan/ tilaajan / käyttäjän ja YHTEENLIITTYMÄ GROUP:n väliset riitaisuudet
ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Yritystiedot

REDICOM GROUP
Viinikankatu 49 4krs
33820 TAMPERE
FINLAND, EU
puh: 0207 140 480
www.safetypass.eu
info@safetypass.eu
Y-tunnus 1829113-3